Våra åtgärder med anledning av covid-19

Med anledning av smittorisken i samhället ber vi dig och er att så långt det är möjligt säkerställa att de elever som skickas på våra Bas P och Bas U utbildningar inte är smittade.

Vi förbehåller oss rätten att skicka hem de elever som uppvisar tydliga tecken på förkylning och/eller influensa. Givetvis bokar vi om dessa elever till ett senare kurstillfälle.

Vidare förbehåller vi oss även rätten att med kort varsel skjuta fram kurser som inte kommer att genomföras på grund av samhällets direktiv. Detta gäller även er som företag för smittorisken. Vi på Tema Utbildning AB har vidtagit de åtgärder som krävs enligt givna restriktioner och kommer fortsättningsvis följa utvecklingen noga, samt tar myndigheternas rekommendationer på största allvar.

Certifiera ditt företag med en Bas P och Bas U-utbildning

Bas P- och Bas U står för byggarbetsmiljösamordnare, och är två olika arbetsmiljöuppdrag vilket någon måste ansvara för på en byggarbetsplats. Se kursens exakta upplägg och innehåll.

Vi erbjuder certifiering av byggarbetsmiljösamordnare Bas P och Bas U. Detta intygar att ditt företag har den kompetens som Arbetsmiljöverket kräver.

Brett utbud av utbildningar inom bygg

Vår samlade kompetens och långa erfarenhet gör att vi kan utbilda inom allt som rör byggbranschen. Du kan boka följande utbildningar hos oss på Tema Utbildning AB:

Har du frågor kring någon av dessa utbildningar eller vill du ha mer information hur det går till att boka våra utbildare? Tveka inte att höra av dig till oss!

Bas P – P står för projektering och planering

Bas P rör projektering och planering i uppstarten för en byggnation, och innebär att man upprättar en arbetsmiljöplan för hela byggprojektet. Byggarbetsmiljösamordnaren har som ansvar att samordna projektörer, men också att motverka arbetsmiljörisker.

Syftet med Bas P och samordningen är att projektörernas individuella arbete inte ska skapa olycksfall eller risker under projektets gång, men också efter färdigställandet.

Sammanfattningsvis innebär det att Bas P säkerställer att tekniska beskrivningar och ritningar samordnas, samt att planering och projektering går att följa utan att de olika momenten skapar risker på grund av att de exempelvis utförs samtidigt. Skulle det vara så att det saknas en arbetsmiljöplan innan själva bygg- eller anläggningsarbetet kan arbetsgivaren tvingas betala en sanktionsavgift.

Bas U – U står för utförande

Bas U innebär utförandet av det som Bas P skrivit – att följa och uppdatera arbetsmiljöplanen som upprättats. Byggarbetsmiljösamordnaren ska också se till så att kollegor tar hänsyn till den gemensamma miljön, exempelvis då de väljer arbetsmetoder.

Bas U syftar också till att samordna kontrollen av andra entreprenörer och se till att de följer arbetsmiljöregler och arbetsmiljöplanen. Om någon av byggarbetsmiljösamordnarnas arbetsuppgifter inte fullföljs riskerar företaget att tvingas betala sanktionsavgifter.

Utbildning hos oss i Johanneshov eller i era egna lokaler

Givetvis ser vi till att anpassa våra Bas P och Bas U-utbildningar för dig och ditt företag fullt ut. Du har därför möjlighet att utbilda dig hos oss i våra fräscha lokaler i Johanneshov på Lindetorpsvägen 17 i södra Stockholm, alternativt om du hellre vill att vi kommer ut till era lokaler.

Önskar du gå kursen på kvällstid eller under en helg fungerar detta också bra. Är ni i behov av en tolk eller utbildning på annat språk än svenska ser vi till att ordna det också.

Grymt effektiv och trevlig! Gick kursen heta arbeten i oktober. Bokade i sista minuten men dom lyckades ordna plats trots att den var full. Bygget hade stannat om vi inte hade fått certifikaten.

Andreas I.