Bas P Bas U

Med vår Bas P och Bas U-utbildning garanterar vi att ditt företag får rätt kompetens och kunskaper för att klara av de krav som ställs från Arbetsmiljöverket. När du certifierar dig via oss på Tema utbildning ser du till att din byggarbetsplats blir helt säker att vistas på.

Delmoment som ingår i Bas P Bas U – checklista

  • Grundläggande arbetsmiljökunskap
  • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljölagstiftningen
  • Ansvar och arbetsuppgifter
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Bygg- och anläggningsarbete
  • Samspelet mellan byggherre, Bas P och Bas U, skyddsombud, arbetsgivare och arbetstagare
  • Straffansvar vid olycka
  • Frågor, diskussioner och sammanfattning
  • Kunskapsprov

Bas P och Bas U-utbildningar till ett bra pris för ditt företag

Priset för en Bas P och Bas U-utbildning är 3 500 kronor.

Relevanta förkunskaper för Bas P- och Bas U-utbildningen är kännedom om bygg-, projekterings-, installations- eller anläggningsarbete.