Övriga utbildningar

Vi på Tema Utbildning AB säkerställer att du och ditt företag har rätt kompetenser ni behöver, oavsett om det handlar om en utbildning i brandfarliga arbeten eller en truckutbildning. Och det bästa med oss – vi finns där du är och anpassar utbildningens innehåll såväl som utbildningsplats efter dig.

Liftutbildningar

För att få använda sig av en lift krävs det enligt Arbetsmiljöverket att man har god kunskap kring planering och riskbedömning samt ansvarar för den dagliga tillsynen och går igenom liftens funktioner. Man ser också över säkerheten i och runtom liften.

Vår utbildning går i linje med Arbetsmiljöverkets föreskrifter och målet är att ge dig som kursdeltagare grundläggande kunskaper om arbetet i en mobil plattform.

Vid kursens slut genomförs ett teoretiskt samt ett praktiskt prov. Utbildningsbeviset är därefter giltigt i fem års tid. Önskar du gå utbildningen på nytt erbjuder vi även dessa kurser.

Priser för liftutbildning:

 • Liftutbildning grund, 1800 kronor
 • Liftutbildning, grund och fallskydd, 2300 kronor
 • Liftutbildning repetition, 1600 kronor

Ställningsutbildningar 2 till 9 meter

Syftet med vår ställningsutbildning är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet med ställning och väderskydd.

Alla som arbetar med att bygga, riva eller förändra en ställning ska ha genomgått den allmänna ställningsutbildningen mellan 2 till 9 meter. Samma gäller även för den person som övervakar arbetet.

Målet med ställningsutbildningen är att ge dig som kursdeltagare grundläggande kunskaper för att du ska kunna utföra ett säkert arbete med ställningar. Vid kursens slut erhåller du ett utbildningsbevis som visar på att du genomgått en ställningsutbildning enligt Arbetsmiljöverkets krav.

Priser för ställningsutbildning:

 • Ställningsutbildning, 1900 kronor
 • Ställningsutbildning och fallskydd, 2400 kronor

Fallskydd

Vår kurs i Fallskydd riktar sig till alla som arbetar på tak eller andra höjder, samt till arbetsledare och chefer som har ett arbetsmiljöansvar för de personer som arbetar ovanför marken.

I kursen ingår fallskyddsutrustning, planering samt riskbedömning. När du tillgodogjort dig kursen har du skaffat dig de kunskaper och den kompetens som krävs för att vidta lämpliga skyddsåtgärder för arbete ovanför marken eller på tak.

Pris för fallskyddsutbildning:

 • Fallskydd, 1600 kronor
 • Fallskydd och evakuering, 2300 kronor

Säkra lyft

Målet med kursen i säkra lyft är att deltagaren som genomför tunga lyft ska arbeta effektivt och säkert, samt ha kunskap i att hantera och koppla olika typer av lyftredskap och lyftanordningar.

I kursen ingår delmomenten: lagar och föreskrifter, val av rätt lyftredskap, kontroll – underhåll och tillsyn av lyftredskap och lyftanordningar, lastkoppling och mottagning. Slutligen riskbedömning och ansvar i samband med lyft, tyngdpunkt och arbetsvinklar, kätting samt signalering och kommunikation.

Vid kursens slut ska du som gått kursen uppfylla de krav som Arbetsmiljöverket kräver av arbetsgivaren inom området.

Brandfarliga arbeten (på bas P/U)

Kursen i brandfarliga arbeten, även tidigare kallat heta arbeten, riktar sig till dig som arbetar med verktyg som avger värme, gnistor eller eld.

Sedan 1991 ställer försäkringsbranschen krav på att alla som arbetar med brandfarliga arbeten ska rätt utbildning för det.

Pris för kurs i brandfarliga arbeten:

 • Brandfarliga arbeten, 2400 kronor

Motorsågsutbildning

För att få använda sig av en motorsåg krävs det att du har dokumenterade kunskaper, vilket innebär att du behöver ha en motorsågsutbildning men också att du ska kunna visa upp ett så kallat motorkörkort. Enligt kraven från Arbetsmiljöverket behöver denna utbildning genomföras vart femte år för att hålla kunskaperna intakta.

Skulle det vara så att du som arbetsgivare inte kan visa på dokumentation att din arbetstagare genomgått utbildningen, med andra ord inte har tillräckliga kunskaper kring framförandet av motorsågen utgår en sanktionsavgift på 10 000 kronor.

Pris för motorsågsutbildning:

 • Motorsåg, röjsåg, 2900 kronor

HLR-utbildning

Vi erbjuder även en HLR-utbildning med hjärt och lungräddning, som också omfattar utbildning i hjärtstartare.

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hjärt- och lungräddning för vuxna, samt hur man använder en hjärtstartare vid ett plötsligt hjärtstopp. Vi lär också ut hur man behandlar en person med luftvägsstopp.

Pris för HLR-kurs:

 • HLR-kurs, 850 kronor

Asbestutbildning

Vår asbestutbildning riktar sig till dig som ska arbeta med asbestsanering, eller vistas i en miljö där asbest förekommer.

Utbildningen är ett krav eftersom exponering för asbest innebär stora hälsorisker. Det är därför viktigt att känna till och ha förkunskaper om hälsoriskerna som finns, vilka arbetsmetoder som rekommenderas samt avfallshantering.

Truckutbildning

För att få använda en truck på arbetsplatsen krävs dokumenterade teoretiska samt praktiska kunskaper av den som kör trucken samt arbetsgivarens skriftliga körtillstånd. Dessa kunskaper får man på bästa sätt genom vår truckutbildning.

Målet med vår utbildning är att få din eller dina förare att bli säkra, medvetna och effektiva truckförare som tar ansvar, och således minimerar skador på gods och kollegor.

Priser för truckutbildning:

 • Truckutbildning A+B 2 dagar, 3700 kronor
 • Truckutbildning A+B 3 dagar, 4500 kronor
 • Truckutbildning A+B 4 dagar, 5500 kronor
 • Truckutbildning A+B 5 dagar, 6500 kronor

Frågor kring våra utbildningar? hör av dig!

Tveka inte att höra av dig när du har frågor eller funderingar kring någon av våra utbildningar. Vi besvarar dig så snart vi har möjlighet!